Privacy Policy

Persoonlijke gegevens van gebruikers van interactieve producten en -diensten van Teatro Fashion worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Teatro Fashion houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitsluitend gegevens van gebruikers die zich direct of middels hun bedrijf/vereniging hebben geregistreerd met de doelstelling gebruik te maken van onze diensten of meer informatie over onze diensten in te winnen worden opgeslagen.

Wij zullen deze gegevens nooit ter beschikking stellen van derden.

Deze gegevens kunnen door Teatro Fashion worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Om u te informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen
  • Ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles
  • Om de websites te beveiligen en webstatistieken op te stellen
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Teatro Fashion gelden
  • Beslechting van eventuele geschillen